CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

 
1. PARTS QUE INTERVENEN
 
Les presents Condicions de compra, tenen com a objecte regular la relació entre Rovellats S.A. i el client, relatives a totes les transaccions realitzades a la botiga en línia de l’empresa Rovellats S.A.
 
Els clients seran persones físiques o jurídiques que actuïn com a consumidors.
 
Els clients que realitzin compres a cavarovellats.com, hauran de registrar-se i estaran acceptant les presents condicions de compra, per la qual cosa és important que el client llegeixi aquestes condicions abans de realitzar una compra.
 
Serà requisit indispensable per als clients, en el cas de les persones físiques, que siguin majors de 18 anys.
 
2. EXCLUSIONS
 
Queda prohibida la venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació a menors d’edat.
 
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ
 
Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els articles de Rovellats S.A. través de la pàgina web www.cavarovellats.com als clients que adquireixin els mateixos dins del territori espanyol.
 
Aquestes condicions es complementen amb la “Privacitat” d’aquest mateix portal.
 
Rovellats S.A. es reserva el dret a cancel·lar el compte d’accés d’un client si detecta actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització del servei.
 
Rovellats S.A. l’informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres.
 
4. COM REALITZAR LA SEVA COMANDA
 
Trieu el producte que desitja de la nostra botiga web, assenyali la quantitat desitjada de producte i afegiu-lo a la cistella mitjançant el botó “afegir a l’cistella”. Després aneu a l’cistella / a la cistella de la compra on trobarà el producte escollit “VEURE CISTELL”. Si necessita modificar la quantitat sol·licitada de el mateix producte, pot marcar el nombre desitjat amb un clic a “QUANTITAT”.
 
En acabar d’escollir els productes i els tingui tots a la cistella, pot finalitzar la compra al botó “FINALITZAR COMPRA”.
 
En cas d’existir alguna oferta, estarà degudament identificada i marcada com a tal i s’indicarà el preu anterior i el preu de l’oferta.
 
En DETALLS DE FACTURACIÓ, ha de registrar omplint les seves dades i, si ho necessita, afegir una adreça de lliurament diferent a l’adreça de facturació. Pot revisar la seva comanda i posteriorment marcar l’opció de el mètode de pagament que prefereixi.
 
Després de fer clic a “REALITZAR COMANDA”, rebrà una confirmació de comanda a l’adreça de correu electrònic facilitada.
 
L’adquisició dels productes a través de l’activació de el botó “REALITZAR COMANDA”, expressa l’acceptació total per part de client de les presents Condicions Generals amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules de les condicions generals amb posterioritat.
 
5. TERMINIS DE LLIURAMENT I PREUS
 
Els lliuraments s’envien a l’adreça facilitada pel client en un termini de 72 hores laborals per entregues a la Península. No es fan enviaments a Canàries ni a les Illes Balears.
 
En cas d’haver sol·licitat la recollida al celler, estarà preparat per al seu lliurament en el dia i horari acordat.
 
El client disposarà d’un termini de 72 hores des de la recepció de la mercaderia per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s’inclou tots els productes a la comanda sol·licitat.
 
Es considerarà lliurat una comanda en el moment que el Client signi el rebut de lliurament, passades les 72 hores, es donarà per acceptat l’enviament i no s’acceptaran reclamacions per desperfectes o relacionats amb l’enviament.
 
En cas de rebre un producte danyat pel transport s’ha d’indicar en l’albarà del transportista, un cop realitzada la reclamació, Rovellats S.A. es farà càrrec de la recollida del producte defectuós, procedint-se a l’enviament d’un altre producte igual en perfecte estat sense cost addicional per al client, un cop hagi rebut l’article danyat de tornada.
 
Els preus dels productes apareixeran reflectits a la botiga virtual amb I.V.A. inclòs. Els productes que no estiguin disponibles a través de la pàgina web no tindran el preu marcat o bé apareixeran amb “PRODUCTE NO DISPONIBLE”. Podran fer la consulta a través del correu electrònic rovellats@cavarovellats.com i, en cas de voler adquirir-se li indicarà el procés de compra a seguir.
 
No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència o canvi de domicili de l’interessat, destinatari o adreça desconeguts, impagament de ports, bestretes o reemborsaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a l’transportista. Així mateix, s’eximeix de responsabilitat en els casos d’incompliment de termini de lliurament en enviaments a Balears o enviaments internacionals per causes alienes a l’transportista (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega i/o descàrrega…).
 
6. DESPESES D’ENVIAMENT
 
Les despeses d’enviament corresponents están incloses en la comanda.
 
La comanda mínima serà de 6 ampolles (1 caixa), i el preu ja porta sempre l’enviament inclòs.
 
7. DESISTIMENT.
 
Segons el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU), els clients tindran dret a desistir el contracte sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s’han de complir les condicions exposades al formulari de desistiment (veure més avall) i enviar-lo a la següent adreça de correu electrònic: rovellats@cavarovellats.com, especificant en l’assumpte DEVOLUCIÓ seguit del número de comanda.
 
El desistiment no té cap cost per al client, Rovellats S.A. reemborsarà l’import corresponent, incloent les despeses d’enviament corresponents al lliurament inicial sense demores indegudes i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció del formulari de desistiment. El reemborsament serà de la mateixa manera que es va rebre el pagament inicial. No obstant això, Rovellats, S.A. podrà aturar el reemborsament fins a rebre la mercaderia.
 
El client només serà responsable de la disminució del valor de la mercaderia com a resultat d’una manipulació de la mateixa diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o funcionament.
 
Per a més informació, Rovellats S.A.. posa a disposició dels clients el següent número de telèfon: +34 934 880 575.
 
Les despeses de transport originades per la devolució del producte hauran de ser assumits pel client sempre que la devolució es degui purament al dret de desistiment i no a una manca de conformitat del producte.
 
8. DEVOLUCIONS
 
Un cop rebut el formulari de desistiment l’equip de Rovellats S.A., es posarà en contacte amb vostè en un termini màxim de 72 hores per donar instruccions de com realitzar la devolució.
 
Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, procedirem a la devolució de l’import, que es realitzarà amb la mateixa forma de pagament amb la qual es va abonar. La devolució inclourà l’import total del pagament rebut, incloses les despeses d’enviament en cas que n’hi hagués, amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament que oferim.
 
9. FORMA DE PAGAMENT I GARANTIA DE PAGAMENT SEGUR.
 
Una vegada que el Client hagi confirmat l’adquisició del producte, haurà de procedir al pagament de l’import indicat. Les compres es poden pagar per qualsevol dels mitjans següents:
 
Per mitjà de passarel·la de pagament de l’entitat “ESPECIFICAR ENTITAT” amb targeta de dèbit o crèdit VISA, MASTERCARD.
A través de PAY-PAL: és un servei en línia que garanteix un pagament segur, fàcil i ràpid.
Per transferència bancària al següent número de compte IBAN ES10 2100 5424 2322 0024 8342 indicant en el concepte de la mateixa el número de comanda. Un cop efectuada, cal que ens enviï un justificant de la transferència a la direcció rovellats@cavarovellats.com. En cas de no poder realitzar aquest enviament, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent número de contacte +34 934 880 575.
Es mantindran les comandes actives durant 7 DIES NATURALS, passat aquest termini, si no s’ha confirmat el pagament, procedirem a anul·lar la comanda automàticament.
 
En qualsevol cas, l’elecció de el mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent.
 
10. RESPONSABILITAT DEL CLIENT
 
El client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar els formularis de contractació, evitant perjudicis a Rovellats, S.A. derivats de la incorrecció de les dades.
 
11. DADES PERSONALS
 
Rovellats, S.A. tractarà les dades que faciliti el client de conformitat amb la Política de Privacitat que es pot consultar al link de la nostra pàgina web.
 
MODEL DE DESISTIMENT
 
A l’atenció de ___________________ amb CIF ___________ i domicili a _________________________________.
 
Sr./Sra. ______________________________________________________________________,
 
Major d’edat, amb DNI núm _________________ (de el qual s’adjunta còpia) i domicili a _______________________________________________ del municipi de ________________ per la present poso en el seu coneixement que desisteixo del meu contracte formalitzat en data ________________.
 
Si voleu facilitar-nos alguna altra dada afegeix, pot fer-ho a continuació:
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
 
SIGNATURA (En cas de lliurar el formulari en paper):
 
DATA: _______________
 
Informació addicional sobre l’exercici de dret de desistiment
 
Segons el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU), els clients tindran dret a desistir el contracte sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la formalització el contracte de servei. El desistiment no té cap cost per al client, Rovellats, S.A. reemborsarà l’import corresponent, incloent les despeses de gestió corresponents a la inscripció sense demores indegudes i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció del formulari de desistiment. El reemborsament serà de la mateixa manera que es va rebre el pagament inicial.
En cas d’haver despeses de transport originades per la devolució del producte hauran de ser assumits pel PROVEÏDOR sempre que la devolució es degui purament a el dret de desistiment i no a una manca de conformitat del producte.
 
Informació sobre protecció de dades
 
Tractem la informació que ens facilita per tal d’atendre la seva sol·licitud de desistiment i complir amb les obligacions legals aplicables, sent la base jurídica una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i als majors durant els anys necessaris per complir amb obligacions legals. La informació podrà ser facilitada a encarregats de tractament per complir amb la finalitat abans especificada. Vostè té dret a obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, així com a exercir els seus drets com a interessat a: rovellats@cavarovellats.com.